'Ідеальна держава' Платона

Платон-давньогрецький філософ, учень Сократа, вчитель Аристотеля.

На думку цього філософа ‘ідеальну державу’ має складатися з трьох частин:

1) Правителі (розумна частина). Ці люди повинні керувати державою.

2) Воїна (вольова частина). Ці люди повинні захищати держава.

3) Ремісники (жадає частина). Ці люди повинні годувати державу.

Але це ще не все. На думку Платона в ‘ідеальній державі’ відсутній: рабство, приватна власність і сім’я.

Ось такі думки щодо держави були у Платона.

Дякую за увагу!ЩЕ ПОЧИТАТИ